Ho'oponopono

Hawaiiansk healing – Ho’oponopono


Ho’oponopono, den original version som vi har lært af Morrnah Simeona er en del af min egen spirituelle praksis, og livsfilosofien matcher så smukt til min sjæl, derfor har jeg beskrevet lidt om det her.

Ho’oponopono er praksis - i at være forbundet med og i harmoni med sig selv, andre og det Guddommelige univers.  Denne praksis tilbyder en nøgle til at opløse karmiske og negative bindinger med tilgivelse, kærlighed og Guddommelig Energi fra ”Guddommelig Intelligens”.

Den største gave du kan give selv og dine omgivelser, er befrielse af dig selv fra det, som ikke er KÆRLIGHED, og som ikke er dig.

Problemer som had, sorg, vrede og sygdom er ikke Kærlighed, ikke Dig. Det er giftige erindringer gemt i underbevidstheden, som kan sammenlignes med en gammel plade, der spiller igen og igen, og som giver smerte og lidelse igen og igen og igen.Morrnah Simeona ( 1913-1992)


Som indfødt hawaiiansk Kahuna Lapa’au genskabte og videreudviklede hun Ho’oponopono til en metode vi i dag kan bruge i den vestlige verden. Hun underviste i mange lande og blev 3 gange opfordret til at præsentere Ho’oponopono i FN-New York. Morrnah skabte forskellige organisationer for at udbrede Ho’oponopono i hele verden. På Hawaii blev hun hædret med titlen “Living Treasure”


_____________________________________________________


Vores fundamentale problem er, at vi ikke ved, hvem vi ér. På grund af manglende SELV-i-dentitet er vi ikke i stand til, at opleve fred i os selv og med vore omgivelser, eller at være virkelig fri.

Ho’oponopono kan anvendes til:


 • Til voksne og børn med udtalte forstyrrelser og fejlfunktioner etc.
 • Til døende patienter – familiesammenkomster.
 • Til ulykkesofre, selvmordere, druknede, krigsofre, barnemordere, steriliserede dyr, forebyggende midler, rugemødre og sædbanker.
 • Ved uoverensstemmelser mellem 2 eller flere personer ( indenfor familie, forretning etc. ).
 • Til ofre for forbandelser ( Anai ) fra en person eller gruppe, præst eller Kahuna.
 • Ved sovesyge ( Uhane Hele ) når sjælen har forladt kroppen.
 • Til forløsning af jordbundne sjæle.
 • Ved misbrug af Guds Love og af Naturens Love.
 • Ved besættelse af andre sjæle ( Uhane Noho ) og til befrielse fra negative vibrationer ( Mahiki ).
 • Ved påbegyndelse af nyt job eller andet foretagende for at fjerne blokeringer, der kunne afstedkomme problemer, åndelige såvel som mentale og fysiske.
 • Ved eftersporing af ens rødder ved hjælp af stamtræer og genealogi.
 • I tilfælde af aborter og for tidlige fødsler.
 • Ved forberedelse til hospitalsindlæggelse, hospice eller ophold på rekreationshjem og plejehjem etc.
 • Ved behandling af ikke tilstedeværende institutioner, medarbejdere, overordnede eller hvem som helst, man kommer i berøring med. Fælles ulykkelige eller traumatiske erfaringer i tidligere liv, skaber problemer i den daglige tilværelse, personer imellem.
 • Denne proces hjælper til fjernelse af negative bindinger ( Aka Snore ) og skaber harmoniske og fredelige forhold.


Nøglen til livets magi er inde i Dig!


Formålet med processen:


 • at blive forløst fra alle negative bånd ( aka snore), der stammer fra uligevægtige, disharmoniske og negative situationer og omstændigheder
 • At opnå ligevægt ( Kaulike) og fred ( Maluhia) med sig selv, andre, naturen og kosmos
 • At iværksætte healing: først åndeligt og mentalt, dernæst fysisk og materielt.
 • Befrielse fra negative vibrationer ( Mahiki), hjælp til befrielse af jordbundne sjæle, personer, steder, situationer, levende og ikke-levende ting som er i berøring med problemet.
 • Reinkarnation, personlig befrielse ( Ho’okiva Hou ia ) fra ulykkelige og negative oplevelser i tidligere liv, opløsning og fjernelse af traumatiske erindringer i erindringsbanken, men uden at forårsage stress.Jeg tilbyder inviduelle sessioner til private og erhverv, som kan bookes via mail eller tlf. 

PRIS: 995,- kr.

Har du andre behov, så skriv endelig til mig. 


O ka Maluhia / Må Fred være med dig
Cecillia

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

♥ Cecillia Vangsgaard  ♥ Tlf: 60 94 64 85 ♥ Mail: kontakt@cecillia.nu ♥